Engelse vertaling van waarderend onderzoek, zie aldaar.