Het fysieke, sociale en psychologische klimaat waarin mensen hun werk verrichten.