De betrekkingen tussen werkgevers, werknemers en vaak ook overheid. Arbeidsverhoudingen hebben betrekking op het collectieve niveau van vakorganisaties,  werkgevers(organisaties) en overheid.