De voorwaarden waaronder mensen hun werk verrichten, denk aan betaling, werktijden en vakantiedagen.