Een werkende of groep werkenden helpen om zelfstandig werkgerelateerde doelen te verwezenlijken en zich verder te ontwikkelen.