Een verschil van mening waarbij twee of meerdere personen/partijen tegengestelde doelen nastreven of waarden aanhangen en daardoor met elkaar in botsing komen.