Een andere term voor prosociaal gedrag, zie aldaar.