Kennis, vaardigheden en persoonlijkheidskenmerken waardoor iemand werk kan verrichten dat economische waarde creëert.