Een specifieke vorm van personeelsbeleid waarin mensen geen kostenpost vormen maar een bron voor betere prestaties van de organisatie, en wel door ze zodanig in te zetten dat ze actief en gemotiveerd bijdragen aan de organisatiedoelen.