Inclusie betekent de insluiting van alle talenten in een organisatie, op basis van gelijkwaardige rechten, plichten en kansen.