Leren is het verwerven van nieuwe – of het aanpassen van bestaande kennis, gedrag, vaardigheden of waarden. Mensen leren zowel formeel, via lange of korte opleidingen, training en cursussen, als informeel, door kennis met elkaar uit te wisselen, op of buiten het werk.