Een loopbaan is de reeks van rollen, functies en maatschappelijke posities die mensen in de loop van hun leven vervullen, evenals de ontwikkeling binnen elk van die rollen, functies en posities. Een loopbaan begint met het betreden van de arbeidsmarkt.