Een ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen een organisatie. Hij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen. Elk bedrijf in Nederland met 50 of meer werknemers is verplicht een ondernemingsraad te hebben.