Actieve deelname, bijvoorbeeld van werknemers aan organisatiebesluitvorming, al of niet via de ondernemingsraad; of van burgers aan de samenleving, via betaald werk of vrijwilligerswerk.