Een sociaal plan is een overeenkomst die wordt opgesteld door een of meerdere werkgevers en een of meerdere vakorganisaties, en die de personele gevolgen van een reorganisatie regelt.