De bereidheid om afhankelijk te zijn van de daden van een andere persoon of groep, vanwege de verwachting dat de ander eerlijk is, goed zal handelen, en je niet zal benadelen. Door een ander te vertrouwen, neem je het risico nadelen te ondervinden indien de ander het vertrouwen schaadt.