Werkstress in een algemeen syndroom, met lichamelijke, motivationele, emotionele en gedragsmatige aspecten, dat een reactie is op overbelasting door werk