Wat is er nodig voor het maken van uitdagende werkafspraken? Artikel in Gedrag en Organisatie

Elke werknemer èn werkgever heeft er belang bij dat een werknemer zich naar beste vermogen kan inzetten. Maar hoe krijg je nu een klimaat waarin automatisch uitdagende werkafspraken worden gemaakt? Is het voldoende als de functionerings- en ontwikkelgesprekken van hoge kwaliteit zijn?

Nee, zo ontdekten Cristel van de Ven, Annelies van Vianen, Aukje Nauta en Irene de Pater. Uit hun onderzoek bleek dat inter- en intrapersoonlijke factoren, de functie van de werknemer en diens/dier leeftijd en de stijl van leidinggeven ook in belangrijke mate meespeelden.

Het artikel Potentieelbeoordeling van medewerkers: de rol van uitdagende werkafspraken dat zij hierover schreven voor Gedrag en Organisatie (2018 [31] 1), draagt in belangrijke mate bij aan de bewustwording bij leidinggevenden en medewerkers. Zodra zij weten wat de veelal onderbewuste factoren zijn die meespelen, kunnen zij gerichter aan de slag met duurzame inzetbaarheid.

Lees het artikel hier, waarin je ook de volgende tips voor de praktijk vindt:
• Maak leidinggevenden en medewerkers bewust van het belang van uitdagende taken voor permanente ontwikkeling van zowel mens als organisatie.
• Train zowel leidinggevenden als medewerkers in het maken van uitdagende werkafspraken; besteed hierbij extra aandacht aan medewerkers met een vermijdingstemperament.
• Bestudeer verslagen van plannings- en voortgangsgesprekken. Analyseer hoeveel uitdagende werkafspraken er gemaakt worden, door wie en met wie.
• Creëer een ontwikkelklimaat in de organisatie, waarbij het ‘normaal’ is dat iedereen minimaal elk jaar iets uitdagends doet.