De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) ziet de arbeidsmarkt, de beroepspraktijk en de manier van opleiden en leren in de gehandicaptensector veranderen. Inspelen op deze veranderingen acht ze urgent, omdat de veranderingen zich nu al voordoen en op korte termijn gevolgen hebben voor de kwaliteit van werk én het kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde professionals.

Om organisaties in de gehandicaptensector te ondersteunen, biedt de VGN webinars aan via haar website.

Het derde Webinar van de Masterclass strategische arbeidsmarktbeleid is voor VGN gemaakt door Aukje Nauta en Cristel van de Ven. Het is gericht op het veranderingsproces. Mensen willen best veranderen, maar willen liever niet veranderd worden. Hoe neem je mensen dan mee in veranderingen? Hoe koppel je hun ontwikkeling aan die van de organisatie? Hoe introduceer je nieuwe manieren van werken, organiseren en leren?

In dit 45-minuten durende Webinar krijg je antwoord op deze vragen. En we onthullen het geheim van duurzaam inzetbare medewerkers: de motor achter elke verandering.

Bekijk het webinar hier. Wel even inloggen.