Hoe bouw je een team?

Het succes van een organisatie staat of valt met een goede samenwerking binnen het managementteam. Een goed managementteam werkt samen aan gemeenschappelijk doelen, en heeft daarbij aandacht voor zowel de onderlinge relaties als de gezamenlijke taken. Bij een bouwonderneming trad een nieuwe directie aan, na het vertrek van de oud-directeur. Deze directie wilde vanaf de start goed met elkaar samenwerken om elkaars kennis, talenten en ervaringen optimaal te benutten. Het bouwbedrijf vroeg Factor Vijf en netwerkpartner Hanneke Grutterink om hen hierbij te begeleiden.

Paper-denken

Parer-doen

Wat we doen

We voeren startgesprekken met de afzonderlijke directieleden, de oud-directeur en de hr-manager. In deze gesprekken inventariseren we ieders verwachtingen. Daarna organiseren we een kick-off bijeenkomst met de voltallige directie waarbij we bewezen werkende ingrediënten van succesvol samenwerken presenteren, zoals psychologische veiligheid en expertise-diversiteit en complementariteit.

De directieleden bespreken wat zij gezamenlijk willen bereiken en maken onderlinge werkafspraken om dit traject succesvol te laten verlopen. Daarna volgen drie tweedaagse teambuildingssessies ‘op de hei’, met volop variatie qua onderwerpen en werkvormen. Effectief leren communiceren vormt de hoofdmoot. De teambijeenkomsten wisselen we af met drie tussentijdse coachgesprekken per directielid. In de individuele gesprekken focussen we op persoonlijke leerwensen en doelen.

Wat we bijdragen

Gedurende het traject groeit het onderlinge vertrouwen en wederzijds begrip. De directieleden leren elkaar beter kennen. Ze ontdekken en benoemen waar ieders kracht ligt. Ook oefenen ze met feedback geven en ontvangen. Ze stellen een organisatiemotto vast, maken afspraken over rapportage- en communicatielijnen en bepalen ieders taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Ondertussen hebben ze veel lol met elkaar.

Ze vertellen elkaar over hun persoonlijke drijfveren en wensen. Na het traject staat er een nog krachtiger managementteam dan voorheen.

Paper-kijken

Vergelijkbaar werk deden we voor onder meer:

  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij
  • Rijksdienst voor Ondernemend Nederland