Hoe is het gesteld met duurzame inzetbaarheid in Nederland?

Elk jaar brengt Factor Vijf in opdracht van PW. in kaart hoe enkele duizenden hr-professionals denken over duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in hun organisatie. Doel van dit onderzoek is lezers van PW. te informeren over de stand van Nederlandse organisaties qua duurzame inzetbaarheid. Op basis daarvan geven we in de artikelen die we over het onderzoek schrijven concrete tips ter verbetering van beleid voor duurzame inzetbaarheid.

Paper-denken

Parer-doen

Wat we doen

Elk jaar versturen we een online vragenlijst naar duizenden hr-professionals. Deze vragenlijst meet wat men vindt van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers in hun organisatie. Ook peilen we hun mening over factoren die bewezen bijdragen aan duurzame inzetbaarheid, zoals leerruimte, autonomie in het werk, dialoog, maatwerkafspraken (ook wel i-deals genoemd) en mensen betrekken bij besluitvorming. Daarnaast stellen we jaarlijks een paar extra vragen die inspelen op actuele trends, bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid van flexwerkers. We analyseren de vragenlijstgegevens en publiceren de resultaten elk jaar in een artikel in PW.

Wat we bijdragen

Dankzij onze jaarlijkse inventarisatie blijven lezers van PW. op de hoogte van de jaarlijkse stand van zaken rondom duurzame inzetbaarheid. Onze artikelen behoren tot de meest gelezen artikelen van PW.; ons jaarlijkse artikel behoorde in 2016 tot de beste artikelen van PW.
Zeker weten doen we het niet, maar door jaarlijks te hameren op het belang van bijvoorbeeld dialoog voor duurzame inzetbaarheid, vermoeden we dat een thema als ‘het goede gesprek’ zo langzamerhand gewoongoed is geworden in organisaties die serieus werk maken van duurzame inzetbaarheid.

Paper-kijken

Vergelijkbare artikelen publiceren we onder meer in:

  • Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties
  • LoopbaanVisie
  • Holland Management Review
  • M&O, tijdschrift voor Management en Organisatie
  • En vele andere vaktijdschriften