Hoe innoveer je praktijken voor duurzame inzetbaarheid?

Het thema duurzame inzetbaarheid houdt Philips en de vakbonden flink bezig. Want de baan voor het leven bestaat niet meer. Ook niet bij Philips. Philips en de vakbonden stimuleren medewerkers daarom om hun hele leven te blijven leren. Zo houden mensen hun waarde voor de arbeidsmarkt op peil.

Philips en de vakbonden richtten een gezamenlijk fonds op, genaamd Veerkracht@Werk (Resilience@Work). Dit fonds stimuleert initiatieven voor ontwikkeling van mensen. Maar hoe besteed je die gezamenlijke fondsgelden zo goed mogelijk? Met deze vraag wendden Philips en de vakbonden zich tot Factor Vijf.

Paper-denken

Parer-doen

Wat we doen

Sinds 2015 zit Factor Vijf de stuurgroep Veerkracht@Werk voor. We zorgen dat vakbonden en bestuurders van Philips wijze besluiten nemen over hoe jemedewerkers kunt versterken in hun werk. Zoals het besluit om leerambassadeurs op te leiden: ‘gewone’ medewerkers die na een korte opleiding hun collega’s bij de koffieautomaat of tijdens spreekuren adviseren hoe ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Een mooie vorm van peer-to-peer coaching. Daarnaast geeft Factor Vijf advies over de concrete invulling van een aantal fondsactiviteiten. Bijvoorbeeld hoe je werkstress vermindert en hoe je een klimaat voor carrièrewendingen schept.

Wat we bijdragen

Dankzij onze procesbegeleiding kunnen Philips en de vakbonden zich tijdens vergaderingen volledig richten op de inhoud. Wij bewaken voortgang en tijd, zorgen voor een goed gespreksklimaat en heldere verslaglegging van acties en besluiten. Samen met de programmamanagers Veerkracht@Werk van Philips Lighting en Royal Philips bedenken we creatieve werkvormen. Hierdoor maken zoveel mogelijk medewerkers kennis met het fonds en kunnen ze hun eigen veerkracht versterken. Zo creëren we, beetje bij beetje, een ontwikkelvirus bij Philips.

Paper-kijken

Vergelijkbaar werk deden we voor onder meer:

  • Unilever
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Samenwerkende brancheorganisaties in de betonindustrie