Hoe kom je tot een gedragen visie op leiderschap?

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ging in 2021 aan de slag met het thema Leiderschap. Vragen waren onder meer: hoe kan leiderschap bijdragen aan de prestaties en ontwikkeling van medewerkers? Welke kaders schept onze opvatting over leiderschap voor de organisatie en voor individuele leidinggevenden? De RUG vroeg Factor Vijf te ondersteunen bij het voeren van een breed gesprek hierover met verschillende stakeholders. Beoogd resultaat was om te komen tot een gedragen visie op leiderschap, niet als doel op zichzelf maar “als middel om samen te werken aan excellente resultaten in een stimulerend en veilig werkklimaat”, aldus de RUG.

Paper-denken

Parer-doen

Wat wij doen

Een Large Scale dialoogsessie vormde de aftrap van het traject. Aan deze dialoogsessie deden  leidinggevenden en medewerkers van verschillende faculteiten mee: wetenschappelijk én ondersteunend personeel. Een maximaal diverse mix van deelnemers sprak aan dialoogtafels van 6-8 personen over verschillende thema’s. De plenaire bijeenkomst werd gemodereerd door Cristel van de Ven; door haar opgeleide tafelbegeleiders van de RUG modereerden de gesprekken aan de verschillende tafels. De opbrengsten van de Large Scale dialoogsessie werden verwerkt in een kort verslag.

Dit verslag vormde het uitgangspunt voor vier verdiepende vervolgsessies, met leiderschapsexperts, bestuurders, leidinggevenden, internationale en jonge medewerkers. Zij reflecteerden op de opbrengsten van de Large Scale dialoogsessie en brachten specifieke issues naar voren vanuit hun eigen kennis en ervaring. Ieder vanuit hun rol werden ze  bevraagd op hun kijk op leiderschap en wat zij aan leiding nodig hadden.

Hieruit kwam een visienota over leiderschap bij de RUG. Deze werd ontwikkeld in samenspraak met een project- en stuurgroep en afgestemd met het College van Bestuur. Deze visie kan gaan dienen als raamwerk voor verdere ontwikkeling en toetsing van leiderschap binnen de universiteit. De visie bevat daarom veel concrete voorbeelden van positief geformuleerd leiderschapsgedrag (goede gewoonten) oftewel een ‘code of conduct’.

Wat wij bijdragen

Cristel van de Ven van Factor Vijf bereidde, samen met de projectgroep, de dialoogsessies voor en modereerde de bijeenkomsten. Cristel schreef ook, in samenspraak met de project- en stuurgroep, de concept-visienota over leiderschap. Deze vormde de opmaat naar verdere gesprekken, waarbij Cristel vaak “beter, dieper en opnieuw” zaken bevroeg.

Zo legde diepgaande dialoog de basis voor de visie op leiderschap. “Niet alle externen kunnen of willen co-makerschap aan” aldus de opdrachtgever, “maar jij kunt dat heel goed”. Met de bijdrage van Factor Vijf werd het proces van samen  tot een visie komen ook een doorleefd voorbeeld van die samenwerking.

Paper-kijken

Vergelijkbaar werk deden we voor onder meer:

  • Santeon Ziekenhuizen
  • Universiteit Utrecht
  • Provincie Gelderland
  • CPB