Hoe krijg je mensen in beweging?

Duurzame inzetbaarheid is een heikel thema in deze tijd van snelle technologische ontwikkelingen, stijgende pensioenleeftijd en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hoe zorg je dat alle medewerkers, jong en oud, laag- en hoogopgeleid, inzien hoe belangrijk het is om vitaal te blijven, te leren en zich te ontwikkelen, en op z’n tijd een loopbaanstap te zetten? Rijkswaterstaat ging met deze vragen aan de slag en vroeg Factor Vijf om ondersteuning.

Paper-denken

Parer-doen

Wat we doen

Om te ontdekken hoe Rijkswaterstaters werken aan hun loopbaan en ontwikkeling, interviewden we 15 medewerkers. Hun verhalen illustreren dat iedere loopbaan uniek is en periodes van succes én tegenslag kent. Zoals Stan, districtshoofd Snelwegen, die gewetensnood kreeg toen 130 de maximumsnelheid werd. Hij solliciteerde met succes op een rol waarin hij kon adviseren over het omzetten van afval in grondstoffen, waardoor hij weer trots is op z’n werk. Rijkswaterstaters kunnen zijn loopbaanverhaal en dat van anderen op intranet lezen en zich laten inspireren: elk verhaal wijst hen op concrete loopbaaninstrumenten die hen kunnen helpen.

Ook begeleidt Factor Vijf een groep inzetbaarheidsadviseurs die alle medewerkers van Rijkswaterstaat ondersteunen bij hun duurzame inzetbaarheid. Deze adviseurs helpen medewerkers, via spreekuren en mini-events, zodat medewerkers beter de weg vinden naar de ondersteuning die zij zelf wensen. Want de een wil leefstijladvies, de ander een loopbaancoach, en weer een ander wil met een cursus bijblijven in z’n vak. Factor Vijf helpt op haar beurt de inzetbaarheidsadviseurs zich te positioneren, hun rol te pakken en kennis bij te brengen over hoe je mensen in beweging krijgt. Zo leren wij de adviseurs te werken met een zogenoemde Koerskaart, een ‘serious game’ dat 4 tot 8 deelnemers in gesprek brengt over duurzameinzetbaarheid of werkstress, en begeleiden wij intervisie over de vraagstukken waar zij tegenaan lopen.

Wat we bijdragen

Rijkswaterstaat weet dankzij onze begeleiding steeds beter welke interventies ertoe bijdragen dat medewerkers hun eigen duurzame inzetbaarheid belangrijk vinden en bewust versterken. De loopbaanverhalen die Factor Vijf optekende hadden een voorbeeldwerking: ze laten medewerkers zien die zelf initiatieven nemen om zich te ontwikkelen en loopbaanstappen te zetten, en maken duidelijk welke ondersteuning van de organisatie hen daarbij hielp.

De inzetbaarheidsadviseurs weten dankzij onze begeleiding steeds beter hoe ze managers en medewerkers kunnen bereiken, welke activiteiten ze kunnen organiseren en hoe ze – heel laagdrempelig – kunnen zorgen dat mensen zich bewust worden van het belang om vitaal te blijven, te leren en hunloopbaan te ontwikkelen. Zodoende realiseert Rijkswaterstaat haar doel: álle medewerkers doordringen van de boodschap dat duurzame inzetbaarheid van levensbelang is.

Paper-kijken

Vergelijkbaar werk deden we voor onder meer:

 • A+O Fonds Gemeenten
 • ActiZ
 • AWVN
 • Belastingdienst
 • CAOP
 • CAP Gemini
 • CNV Havens
 • ECN
 • European Broadcasting Union
 • FLOW (sectorfonds woningcorporaties)
 • Gasunie
 • ING
 • KLM
 • Metalektro
 • Meurs HRM
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Movares
 • Nederlandse Publieke Omroep
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 • NRK (Noorse Publieke Omroep)
 • NS
 • Opleidings- & Ontwikkelingsfonds – Kabel- & Telecombedrijven
 • Philips
 • PoldeJong&Partners
 • Provincie Overijssel
 • Rabobank
 • Santeon ziekenhuizen
 • Synpact/Week van de Ondernemer
 • Universitair Medische Centra
 • UWV
 • Vakmedianet
 • Zestor (opleidingsfonds HBO)