Hoe vernieuw je medezeggenschap?

Medezeggenschap die bijdraagt aan werkplezier en motivatie, talenten en innovatieve ideeën van medewerkers optimaal benut, medewerkers invloed geeft én bijdraagt aan gelijkwaardige arbeidsrelaties. Dat is de medezeggenschap die het ministerie van SZW wenst.

Vanuit deze wens startten in het najaar van 2015 vier ondernemingsraden (OR’en) binnen het ministerie een verkenning om samen één OR voor het kerndepartement te vormen. Een werkgroep onderzocht welke nieuwe medezeggenschapsstructuur aan bovengenoemde wensen voldoet. Factor Vijf begeleidde de werkgroep.

Paper-denken

Parer-doen

Wat we deden

Allereerst boog de werkgroep zich over het waarom van medezeggenschap. Factor Vijf deed hiervoor de aftrap en schreef een prikkelend visiestuk. Ook organiseerden we een inspiratiesessie, waar medewerkers en bestuurders hoorden hoe andere organisaties hun medezeggenschap hebben vernieuwd. We verwerkten de inzichten uit die inspiratiebijeenkomst in uitgangspunten voor de nieuwe medezeggenschapsstructuur. En we stelden, samen met een jurist, een nieuw OR-reglement op. Tot slot hielpen we de werkgroep bij het bedenken, plannen en uitvoeren van een aansprekende verkiezingscampagne.

Achttien mensen stelden zich kandidaat, voor elf beschikbare plekken. Medio 2016 werd een kersverse, moderne OR Kern geïnstalleerd met leden vanuit de diverse organisatieonderdelen, zowel mannen als vrouwen, en zowel jongere als oudere medewerkers. Deze relatief kleine OR Kern gaat met hulp van participantenraden moderne medezeggenschap in de praktijk verder vormgeven.

Wat we bijdroegen

Onder begeleiding van Factor Vijf is het de vier OR’en en de bestuurders van het kerndepartement van het ministerie van SZW gelukt om een innovatievemedezeggenschapstructuur te ontwikkelen. En dat onder grote tijdsdruk. Een gemeenschappelijk gedragen visie op het belang van medewerkersparticipatie ligt aan dit succes ten grondslag.

Dat de nieuwe visie en structuur mensen aanspreekt, bleek al direct uit het ruime aantal kandidaten voor de nieuwe OR Kern. De nieuwe structuur biedt meer mogelijkheden voor deeltijd-participatie. Hierdoor wordt medezeggenschap voor een grote groep medewerkers toegankelijk en aantrekkelijk. Dat, gecombineerd met extra aandacht voor moderne manieren van communiceren, maakt dat medezeggenschap bij het ministerie van SZW een belangrijk vehikel isvoor sociale innovatie.

Paper-kijken

Vergelijkbaar werk deden we voor onder meer:

  • Brainnet
  • Gemeente Den Bosch
  • IBM
  • ING
  • Movares
  • NBBU
  • Philips
  • SER