Hoe ontwikkel je leiderschap?

Stel, je bent steengoed in je werk en maakt stappen in je loopbaan. En dan, op een dag, ben je ineens leidinggevende, manager of bestuurder. Een uitdagende rol die wat anders van je vraagt dan je tot nu toe gewend was. Wat nu?

Het overkomt velen, waaronder hoogleraren aan universiteiten. Briljante wetenschappers, gefocust op de inhoud, die na hun benoeming tot hoogleraar ineens verantwoordelijk worden voor vaak grote groepen medewerkers. Hoe kunnen zij zich die leiderschapsrol soepel eigen maken? In 2012 vroeg de Universiteit Utrecht  Factor Vijf om een leiderschapstraject voor hoogleraren te ontwikkelen en uit te voeren. Sindsdien trainen we jaarlijks één à twee groepen, met veel plezier en succes.

Paper-denken

Parer-doen

Wat wij doen

Drie pijlers vormen de basis van de leergang Academisch Leiderschap: strategievorming, operationele daadkracht en gesprekken voeren. Met elke deelnemer voeren we meerdere coachgesprekken, waarin ze leerdoelen formuleren en gecoacht worden in hun leiderschapsvraagstukken. Het groepsdeel van de leergang bestaat uit een kick-off, enkele aaneengesloten cursusdagen en intervisiebijeenkomsten.

Via diverse werkvormen en gesprekken met aansprekende dinergasten, elkaar en trainingsacteurs vergroten deelnemers hun leiderschapskwaliteiten. Zo leren ze lastige gesprekken te voeren, taken slim te delegeren, strategische plannen te maken, de ontwikkeling van hun medewerkers te stimuleren, et cetera.

Wat wij bijdragen

Deelnemers leren hun eigen strategische koers verder te ontwikkelen en op een inspirerende wijze uit te dragen. Ook leren ze prioriteiten stellen, delegeren en zaken slim voor elkaar te krijgen.  Ze verbeteren hun gespreksvaardigheden, waardoor ze beter kunnen onderhandelen, conflicten hanteren, invloed uitoefenen en mensen enthousiasmeren. Na afloop van onze leergang kunnen hoogleraren beter balanceren tussen hun inhoudelijke vak en hun bestuurlijke verantwoordelijkheden.

De hoogleraren beoordelen de leergang van Factor Vijf met minimaal een 8. Honderd procent van de deelnemers beveelt deze leergang aan collega’s aan.

Paper-kijken

Vergelijkbaar werk deden we voor onder meer:

  • Santeon Ziekenhuizen
  • Provincie Gelderland
  • CPB