Hoe stimuleer je dialoog over veilig en gezond werken?

Jaarlijks overlijden in de betonindustrie veertig mensen als gevolg van een arbeidsongeval, en ruim vierduizend lopen een beroepsziekte op. Voor het Betonhuis reden om, ook als stimulans voor goed werkgeverschap, nogmaals een project te starten rondom Vanzelfsprekend gezond en veilig werken. Op zichzelf is binnen bedrijven wel bekend wat daarvoor nodig is. Maar dit ook werkelijk doen, of anderen erbij te ondersteunen: dat gebeurde nog onvoldoende. Het waaróm hiervan bleef onderbelicht. Het project van het Betonhuis had  dan ook als belangrijkste doelstelling om, samen met bedrijven uit de sector, manieren te ontdekken en te ontwikkelen om een permanent en constructief gesprek over veilig en gezond werken op de werkvloer te realiseren. Voor het project haakte Betonhuis aan bij het ministerie van SZW, dat gezamenlijke initiatieven op dit gebied wil stimuleren, en zocht ondersteuning bij Factor Vijf.

Paper-denken

Parer-doen

Wat we doen

Door expliciet aandacht te schenken aan dialoog, kan men in bedrijven leren hoe met elkaar om te gaan, en hoe de onderlinge samenwerking vorm te geven. Stap voor stap wordt dan gewerkt aan voldoende onderling vertrouwen, en zo aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van bedrijf en medewerkers voor veilig en gezond werken. Twaalf heel verschillende bedrijven die zijn aangesloten bij Betonhuis deden mee aan het project.

We boden medewerkers, KAM-coördinatoren, personeelsadviseurs en leidinggevenden van deze twaalf bedrijven masterclasses, werkplaatsen en intervisiesessies aan over dialoog. De deelnemers aan de masterclasses leerden de uitgangspunten van dialoog – zoals open vragen stellen, luisteren zonder meteen te oordelen, etc. – en scherpten hun eigen dialoogvaardigheden aan. Daarnaast kregen zij tips aangereikt om het geleerde binnen hun eigen bedrijf ‘door te leren’ aan andere collega’s. Steeds namen ze bevindingen en resultaten mee hun bedrijf in, probeerden vaardigheden en middelen uit, droegen kennis en skills over, gingen het gesprek aan. De masterclasses werden afgewisseld met intervisiesessies, waarbij deelnemers reflecteerden op hun ervaringen met het voeren van dialogen in de eigen werkpraktijk.

Wat we bijdragen

En met succes, zo bleek uit de slotconferentie in 2021. Het merendeel van de deelnemende bedrijven meldt dat het gesprek over gezond en veilig werken vaker en beter plaatsvindt. Dat komt ook omdat men in het project op zoek ging naar waaróm medewerkers onveilig of ongezond gedrag vertoonden, omdat daar juist een sleutel tot een duurzame gedragsverandering kan zitten. “Nu weten we beter van elkaar waarom iemand reageert zoals hij reageert, en is de drempel om elkaar vragen te stellen duidelijk lager geworden”, zo meldde een deelnemer.

Om dergelijke dialogen te initiëren en te faciliteren, werden door de deelnemers meerdere dialoogmiddelen ontwikkeld, getest bij hun bedrijven, en uitgewerkt. Alle definitieve dialooginstrumenten zijn opgemaakt in een uniforme ‘Betonhuisstijl’ en gecheckt op eenvoudig taalgebruik. Betonhuis heeft een webpagina over het project ontwikkeld.

Paper-kijken

Vergelijkbaar werk deden we voor onder meer:

  • Rijkswaterstaat
  • Sint-Antonius Ziekenhuis
  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Philips
  • Rijksdienst voor Wegverkeer
  • DSM