Voorlopig zijn er geen versoepelingen te verwachten van de Corona-maatregelen. Dat betekent dat we voorlopig zoveel mogelijk thuis blijven werken. Wilfred de Jong van Met het oog op morgen bevroeg Aukje op 22 augustus over wat thuiswerken met ons doet.

Aukje geeft aan dat Corona op werkgebied zeker een wereldwijd experiment in gang heeft gezet. Een experiment dat zij en haar vakgenoten internationaal volgen. Ze geeft een aantal resultaten uit onderzoeken die vaker worden gedaan (van Vakmedianet met Factor Vijf, van TNO) en onderzoeken die nu speciaal worden opgezet naar de effecten van de Corona-maatregelen op de inzetbaarheid van mensen.

Eén ding begint al duidelijk te worden: de toekomst zal meer hybride werkvormen laten zien, waarbij kantoor meer als ontmoetingsplaats zal fungeren, terwijl er structureel meer thuis wordt gewerkt. En Aukje spreekt de hoop uit dat de leidinggevenden van mensen in beroepen die niet thuis kúnnen worden uitgeoefend – uit hun aard praktische beroepen – zich veel meer dan nu bewust worden van het belang van goede gesprekken, met oprechte aandacht.

Beluister de uitzending hier.