Weet je even niet hoe je in je organisatie duurzame inzetbaarheid voor elkaar krijgt? Hoe je zorgt dat mensen zich permanent ontwikkelen? Hoe je mensen werk biedt dat van betekenis is en ook door henzelf als het tegenovergestelde van een bullshit job wordt ervaren? Hoe je zorgt dat mensen de (werk)schaamte voorbijgaan, op weg naar authenticiteit en waardevol bijdragen?

Factor Vijf adviseert bij vraagstukken als hierboven. In nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers bedenken we acties en helpen we ze uit te voeren. Of we toetsen of (online of live) interventies die jouw organisatie zelf uitvoert ter stimulering van bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid ook echt werken. Daarbij gebruiken we diverse onderzoekmethoden, zoals enquêtes, interviews en appreciative inquiry.

Het liefst combineren we actie en onderzoek – actieonderzoek dus, want dan komen praktijk en theorie mooi samen en wordt iedereen wijzer. Met als resultaat: mensen en organisaties die zich blijven ontwikkelen.