Zoek je een goede spreker of scherpe dagvoorzitter voor je congres? Cristel van de Ven en Aukje Nauta verzorgen met grote regelmaat prikkelende lezingen op landelijke congressen over werken, leren en organiseren. In onze lezingen verwerken we de nieuwste wetenschappelijke inzichten in combinatie met concrete voorbeelden vanuit de organisatiepraktijk. Vindt je congres online plaats? Onze lezingen geven we ook als (interactieve) webinars, desgewenst op maat.

We treden ook op als dagvoorzitter. In die rol denken we volop mee met het hele congresprogramma. We zetten ons netwerk in voor boeiende sprekers, workshopleiders en gasten. Zo maken we van elk congres een succes.

Ter inspiratie vind je hieronder vier lezingen die we meermaals verzorgen, op maat van doel en doelgroep van elk congres, met steeds de laatste actualiteiten en wetenschappelijke kennis erin verwerkt. De lezingen kunnen live of via o.a. Zoom plaatsvinden.

Duurzaam inzetbaar tijdens en na Corona

Wat is de impact van de maatregelen rondom Corona op het werkplezier, de productiviteit en het welzijn van mensen? Hoe houd je de verbinding bij werken op afstand? Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de organisatie en voor de medewerker zelf? Aukje Nauta en Cristel van de Ven deden eerder dit jaar een aantal onderzoeken, zoals voor Vakmedianet en voor Flow. De conclusies en aanbevelingen verwerkten ze in een lezing die ook als webinar beschikbaar is. De interactieve lezing biedt een aantal interessante inzichten en handvatten voor managers en HR-adviseurs.

Duurzame Inzetbaarheid

Hoe zorg je dat mensen nu en straks lekker kunnen werken, in een baan die bij hen past, waarin hun talent tot recht komt? Welke hulp hebben mensen daarbij nodig, en van wie? Vragen als deze betreffen het thema duurzame inzetbaarheid ofwel het vermogen om werk te krijgen en te houden, dankzij vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. In deze lezing behandelt Cristel of Aukje het waarom, wat en hoe van duurzame inzetbaarheid, inclusief de vijf factoren die duurzame inzetbaarheid bewezen versterken. Aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden laten ze zien hoe duurzame inzetbaarheid succesvol gestalte krijgt.

Werk van Betekenis door Cristel van de Ven

Welke werkdoelen maken ons (on)gelukkig en waarom? Waarom houdt ons brein ons continu voor de gek? En wat kunnen we doen om ons werkgeluk te vergroten? Daarover gaat deze interactieve lezing. Op basis van wetenschappelijke inzichten vertelt Cristel van de Ven welke strategieën mensen kunnen toepassen om hun eigen werkgeluk te verbeteren en om werk van betekenis te creëren. Bovendien leert Cristel je de WOOP-techniek, waarmee je goede voornemens in daden omzet.

Theatercollege Schaamteloos Leven en Werken door Aukje Nauta (ook als webinar)

Wat is de dieperliggende reden dat mensen in en buiten hun werk vaak niet tot volle wasdom komen? Dit zou wel eens sterk te maken kunnen hebben met… schaamte. In haar Theatercollege ‘Schaamteloos leven en werken’ (regie: Berthold Gunster van Omdenken) spoort Aukje Nauta mens en organisatie aan om schaamte te leren herkennen en uiten. Dat doet ze met een mix van wetenschappelijk onderzoek, pijnlijk herkenbare, alledaagse voorbeelden op en buiten de werkvloer, persoonlijke onthullingen en praktische oefeningen. Waardoor deelnemers na afloop van de lezing hun schaamte als krachtbron omarmen. En organisaties praktische handvatten hebben voor permanente groei en ontwikkeling van hun mensen. Meer informatie over deze lezing vind je ook op aukjenauta.eu en kun je beluisteren in de podcasts die respectievelijk Ben Tiggelaar en Kim Spinder met Aukje maakten.