Factor Vijf ontwikkelt vooral workshops en trainingen op maat. Daarnaast hebben we een aantal basisworkshops en trainingen. Deze basisworkshops en trainingen verzorgen we in-huis. Ons aanbod kan live of online worden uitgevoerd.

Workshop duurzame inzetbaarheid

Inhoud: Je leert, in vogelvlucht, de laatste stand van kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De workshop combineert theorie met praktijk. We leggen uit hoe je duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunt vergroten, aan de hand van wetenschappelijke resultaten en praktijkervaringen. Daarna ga je concreet aan de slag. Je formuleert de grootste dooddoener voor duurzame inzetbaarheid en speelt met elkaar de Koerskaart Iedereen Inzetbaar. Deze workshop geeft je voldoende inzicht om nadien een plan voor de eigen organisatie te kunnen maken.

Niveau: minimaal MBO werk- en denkniveau

Lengte: 4 uur.

Doelstelling: bewustwording van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid vergroten, inzicht geven in relevante theorieën, en de vertaalslag maken vanuit de theorie naar eigen inzetbaarheidsbeleid

Doelgroep: leidinggevenden, HR-professionals, studenten van postacademisch onderwijs en/of ondernemingsraden

Interesse? Neem contact met ons op

Training dialoogvaardigheden

Inhoud: Een praktische, actiegerichte training waarbij je aan de slag gaat met dialoog. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is het verschil tussen dialoog en discussie?
  • Wat zijn kenmerken van een goede dialoog?
  • Hoe voer je een dialoog, bijvoorbeeld over inzetbaarheid?
  • Hoe kom je, via dialoog, tot i-deals (maatwerkafspraken over werk en ontwikkeling)?

Niveau: leidinggevenden en medewerkers die basale gespreksvaardigheden beheersen

Lengte: 6-8 uur

Doelstelling: betere gesprekken leren voeren over werk en ontwikkeling

Doelgroep: leidinggevenden en/of medewerkers

Interesse? Neem contact met ons op

Workshop Werkgeluk

Inhoud: Een workshop door Cristel van de Ven: de wetenschap over werkgeluk vertaald naar praktische interventies.

  • Wat helpt werkgeluk vergroten?
  • Welke belemmeringen kun je ondervinden?
  • Hoe overwin je deze belemmeringen?
  • Hoe gebruik je de WOOP-tool als dagelijks hulpmiddel om jezelf te inspireren?

Niveau: leidinggevenden en medewerkers die een boost willen hebben in hun werk en zichzelf graag met plezier aan de gang willen houden

Lengte: 3 uur

Doelstelling: begrijpen hoe je zelf je werkgeluk kunt vergroten

Doelgroep: leidinggevenden en/of medewerkers

Interesse? Neem contact met ons op

Leergang ontwikkelgericht leiding geven

Inhoud: Een intensieve leergang waarin leidinggevenden zich verder bekwamen in transformationeel en dienend leiderschap, ten behoeve van een leven lang lerende medewerkers en een lerende organisatie. De leergang is een mix van kennisoverdracht, leren van elkaar en maatwerk. Er is een groepsgewijze en individuele intake. De leergang wordt gekenmerkt door korte blokken presentaties en veel interactieve werkvormen, inclusief het oefenen van gespreksvaardigheden met acteurs. De leergang omvat ongeveer 4 uren zelfstudie.

Niveau: HBO- werk en denkniveau

Lengte: 13 dagdelen (een kick-off, twee blokken van twee dagen, drie tussentijdse individuele gesprekken en drie intervisiebijeenkomsten)

Doelstelling: het vervlechten van mens- en organisatieontwikkeling via leiderschap

Doelgroep: beginnende en meer ervaren leidinggevenden

Interesse? Neem contact met ons op

Opleiding adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Inhoud: een driedaagse in-company opleiding waarin je groepsgewijs het waarom, hoe en wat van duurzame inzetbaarheid leert. De opleiding is een mix van theorie (de laatste stand van kennis), praktijk (‘best practices’) en overdracht van interactieve werkvormen, zoals onze dialoogkaart en koerskaarten. Na afloop van deze opleiding kunnen (hr-)professionals hun organisaties, leidinggevenden en/of medewerkers volop van dienst zijn bij onderzoek, beleidsvorming, advies en acties voor duurzame inzetbaarheid. Naast de drie plenaire dagen wordt elke deelnemer ook individueel gecoacht. Zo gaan we gericht aan de slag met ieders persoonlijke leervragen.

Niveau: HBO- werk en denkniveau

Lengte: 6 dagdelen (24 uur) opleiding. Daarnaast zijn deelnemers ongeveer 6 uren kwijt aan zelfstudie.

Doelstelling: leren adviseren over duurzame inzetbaarheid aan directies, leidinggevenden en medewerkers.

Doelgroep: ervaren leidinggevenden, hr-, verzuim-, loopbaan- en arbo-professionals

Interesse? Neem contact met ons op

Workshop i-deals sluiten

Inhoud: Je leert wat i-deals zijn (maatwerkafspraken over werk en ontwikkeling die medewerkers en leidinggevenden met elkaar sluiten), en hoe je zelf een i-deals kunt sluiten met je leidinggevende of je medewerker.

Niveau: voor alle niveaus

Lengte: 4 uur.

Doelstelling: maatwerkafspraken (leren) maken die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Doelgroep: leidinggevenden en medewerkers

Interesse? Neem contact met ons op

Koerskaartsessie

Inhoud: aan de hand van een Koerskaart ga je het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid, van werkstress naar werkplezier of ondernemende mensen.

Niveau: voor alle niveaus

Lengte: 2 uur

Doelstelling: mensen met elkaar in gesprek brengen en tips laten uitwisselen over – voor hen – relevante onderwerpen als inzetbaarheid, werkstress en ondernemend personeel.

Doelgroep: er zijn verschillende koerskaarten voor verschillende doelgroepen, Voor iedereen is er de Koerskaart Duurzame Inzetbaarheid en de Koerskaart van Werkstress naar Werkplezier. Voor HR-, OR- en arbo-professionals is er de Koerskaart Iedereen Inzetbaar. Ook leidinggevenden kunnen die koerskaart spelen. Daarnaast is er voor leidinggevenden en ondernemers de Koerskaart Ondernemende Mensen.

Interesse? Neem contact met ons op