Factor Vijf ontwikkelt vooral workshops en trainingen op maat. Daarnaast hebben we een aantal vaste opleidingen, workshops en trainingen. Deze verzorgen we desgewenst in-huis; nu en dan hebben we ook open aanbod. We kunnen zowel live als online uitvoeren.

Opleiding Strategisch Adviseur Duurzame Inzetbaarheid

Inhoud: Een driedaagse opleiding waarin je groepsgewijs het waarom, hoe en wat van duurzame inzetbaarheid leert. De opleiding is een mix van theorie (de laatste stand van kennis), praktijk (‘best practices’) en overdracht van interactieve werkvormen, zoals onze dialoogkaart, koerskaarten en de KoBaDi-tool. Na afloop van deze opleiding kunnen (hr-)professionals hun organisaties, leidinggevenden en/of medewerkers volop van dienst zijn bij onderzoek, beleidsvorming, advies en acties voor duurzame inzetbaarheid. Naast de drie plenaire dagen krijgt elke deelnemer individuele coaching. Zo kunnen deelnemers gericht aan de slag met hun persoonlijke leervragen. 

Niveau: HBO- werk en denkniveau, affiniteit met leren en ontwikkelen

Lengte: 8 dagdelen (32 uur) opleiding. Daarnaast zijn deelnemers ongeveer 8 uren kwijt aan zelfstudie.

Locatie: plenaire bijeenkomsten (fysiek en/of online) gecombineerd met online coaching

Doelstelling: leren adviseren over duurzame inzetbaarheid aan directies, leidinggevenden en medewerkers.

Doelgroep: ervaren leidinggevenden, hr-, verzuim-, loopbaan- en arbo-professionals. We geven deze opleiding twee keer per jaar in een open variant, voor deelnemers uit diverse organisaties. We kunnen deze opleiding ook in-company aanbieden.

Interesse? Neem contact met ons op

Masterclass Werk met Zin!

Inhoud: Een masterclass van Cristel van de Ven waarin zijn de wetenschap over werkgeluk en welbevingen vertaalt naar praktische interventies. Onderwerpen zijn:

  • Welke doelen stellen we onszelf in onze zoektocht naar (werk)geluk?
  • Waarom maken deze doelen ons vaak niet of minder (lang) gelukkig?
  • Welke denkfouten maakt ons brein?
  • Hoe overwin je deze valkuilen?
  • Welke doelen en welk gedrag maken ons wél gelukkiger in werk en leven?
  • Hoe gebruik je de WOOP-tool als dagelijks hulpmiddel om je (werk)geluksdoelen te bereiken?

Niveau: medewerkers (en hun leidinggevenden) die een boost willen hebben in hun werk en willen werken met zin.

Lengte: 3 uur (fysiek of online)

Doelstelling: begrijpen hoe je zelf je werkgeluk en welbevinden kunt vergroten

Doelgroep: medewerkers en leidinggevenden

Interesse? Neem contact met ons op

Intervisie

Inhoud: In een aantal bijeenkomsten leer je hoe je elkaar als groep kunt bevragen, coachen en adviseren met een vijfstappen-methode. Naast een aantal begeleide bijeenkomsten, waarin intervisie wordt aangeleerd, houd je ook zelfstandig een intervisiebijeenkomst. In de volgende begeleide bijeenkomst reflecteer je op het verloop daarvan. Intervisie kan zo een belangrijke bijdrage leveren aan leren en ontwikkelen in het werk en het voeren en waarderen van open en oplossingsgerichte gesprekken – niet alleen over vakinhoud, maar vooral ook over de relationele aspecten van (samen)werken. Als extra optie voor het oefenen van gespreksvaardigheden kun je kiezen voor de inzet van trainingsacteurs.
Deze training bieden we alleen incompany aan – eventueel als train-the-trainer.

Niveau: MBO/HBO werk- en denkniveau

Lengte: vijf bijeenkomsten van ongeveer 2 uur per intervisiegroep (afhankelijk van groepsgrootte).

Locatie: bij de opdrachtgever

Doelstelling: met collega’s / vakgenoten systematisch opdoen en aanbieden van nieuwe inzichten en handelingsalternatieven; bieden van steun en veiligheid, bouwen aan een groep.

Doelgroep: peer groups, dat wil zeggen: groepen mensen die in de organisatie een vergelijkbare positie en rol hebben. Grotere groepen worden voor de intervisie(training) verdeeld in vaste groepjes van ca zes deelnemers.

Interesse? Neem contact met ons op

Training dialoogvaardigheden

Inhoud: Een praktische, actiegerichte training waarbij je aan de slag gaat met dialoog. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is het verschil tussen dialoog en discussie?
  • Wat zijn kenmerken van een goede dialoog?
  • Hoe voer je een dialoog, bijvoorbeeld over inzetbaarheid?
  • Hoe kom je, via dialoog, tot i-deals (maatwerkafspraken over werk en ontwikkeling)?

Niveau: leidinggevenden en medewerkers die basale gespreksvaardigheden beheersen

Lengte: 6-8 uur (fysiek en/of online)

Doelstelling: betere gesprekken leren voeren over werk en ontwikkeling

Doelgroep: leidinggevenden en/of medewerkers

Interesse? Neem contact met ons op

Workshop duurzame inzetbaarheid

Inhoud: Je leert, in vogelvlucht, de laatste stand van kennis op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De workshop combineert theorie met praktijk. We leggen uit hoe je duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunt vergroten, aan de hand van wetenschappelijke resultaten en goede voorbeelden. Daarna ga je concreet aan de slag. Je formuleert de grootste dooddoener voor duurzame inzetbaarheid en speelt met elkaar de dialoogkaart ‘In vijf stappen naar duurzame inzetbaarheid’. Deze workshop geeft je voldoende inzicht om nadien een plan voor de eigen organisatie te kunnen maken.

Niveau: minimaal MBO werk- en denkniveau

Lengte: 3 tot 4 uur (fysiek en/of online)

Doelstelling: bewustwording van de noodzaak van duurzame inzetbaarheid vergroten, inzicht geven in relevante theorieën, en de vertaalslag maken vanuit de theorie naar eigen inzetbaarheidsbeleid

Doelgroep: leidinggevenden, HR-professionals, studenten van postacademisch onderwijs en/of ondernemingsraden

Interesse? Neem contact met ons op

Leergang ontwikkelgericht leiding geven

Inhoud: Een intensieve leergang waarin leidinggevenden zich verder bekwamen in transformationeel en dienend leiderschap, ten behoeve van een leven lang lerende medewerkers en een lerende organisatie. De leergang is een mix van kennisoverdracht, leren van elkaar en maatwerk. Er is een groepsgewijze en individuele intake. De leergang wordt gekenmerkt door korte blokken presentaties en veel interactieve werkvormen, inclusief het oefenen van gespreksvaardigheden met acteurs. De leergang omvat ongeveer 4 uren zelfstudie.

Niveau: HBO- werk en denkniveau

Lengte: 13 dagdelen fysiek en/of online: een kick-off, twee blokken van twee dagen, drie tussentijdse individuele gesprekken en drie intervisiebijeenkomsten

Doelstelling: het vervlechten van mens- en organisatieontwikkeling via leiderschap

Doelgroep: beginnende en meer ervaren leidinggevenden

Interesse? Neem contact met ons op

Workshop i-deals sluiten

Inhoud: Je leert wat i-deals zijn (maatwerkafspraken over werk en ontwikkeling die medewerkers en leidinggevenden met elkaar sluiten), en hoe je zelf een i-deals kunt sluiten met je leidinggevende of je medewerker.

Niveau: voor alle niveaus

Lengte: 4 uur, fysiek en/of online

Doelstelling: maatwerkafspraken (leren) maken die bijdragen aan duurzame inzetbaarheid

Doelgroep: leidinggevenden en medewerkers

Interesse? Neem contact met ons op

Koerskaartsessie

Inhoud: Aan de hand van een Koerskaart ga je het gesprek aan over duurzame inzetbaarheid, van werkstress naar werkplezier of ondernemende mensen.

Niveau: voor alle niveaus

Lengte: 2 uur, fysiek en/of online

Doelstelling: mensen met elkaar in gesprek brengen en tips laten uitwisselen over – voor hen – relevante onderwerpen als inzetbaarheid, werkstress en ondernemend personeel.

Doelgroep: er zijn verschillende koerskaarten voor verschillende doelgroepen, Voor iedereen is er de Koerskaart Duurzame Inzetbaarheid en de Koerskaart van Werkstress naar Werkplezier. Voor HR-, OR- en arbo-professionals is er de Koerskaart Iedereen Inzetbaar. Ook leidinggevenden kunnen die koerskaart spelen. Daarnaast is er voor leidinggevenden en ondernemers de Koerskaart Ondernemende Mensen.

Interesse? Neem contact met ons op