In raden van toezicht, (top)managementteams en bestuursraden komt het aan op soepele samenwerking: mensen die dilemma’s bespreekbaar maken, elkaar feedback geven, lastige besluiten nemen zonder in tunnelvisies te vervallen. Dit vergt regelmatig teamonderhoud.

Factor Vijf helpt directieteams en bestuursraden zichzelf verbeteren, bijvoorbeeld via intervisiemethodieken en andere interactieve werkvormen. Daarbij besteden we veel aandacht aan de onderlinge verhoudingen en een sfeer van openhartigheid. Sessies kunnen on site of online plaatsvinden.

In goed overleg met de opdrachtgever maken we een programma voor een of meer dagdelen. Veelal combineren we groepsbijeenkomsten met individuele coachgesprekken. We gebruiken creatieve werkvormen die aansluiten op specifieke teamontwikkelvragen, zoals ‘hoe zorgen we dat we elkaar helpen, zodat teamleden er niet alleen voor staan?’

Het resultaat van onze bijdrage is dat teams hun ontwikkelvraagstuk actief aanpakken, waardoor teamfunctioneren en samenwerkingsplezier toenemen. En dat is van wezenlijk belang voor zowel welbevinden en ontwikkeling van medewerkers als resultaten van de organisatie.