Voor directie- en managementteams, hr-afdelingen en raden van toezicht verzorgt Factor Vijf strategische sessies en teambuildings.

Strategische sessies

Factor Vijf helpt directies, managementteams en hr-afdelingen bij de ontwikkeling van strategie en beleid over duurzame inzetbaarheid, nieuwe werkrelaties en een leven lang ontwikkelen. In goed overleg met de opdrachtgever maken we een programma op maat van één of meer dagdelen, met interactieve werkvormen. We delen kennis, halen kennis op uit de groep en stimuleren de deelnemers om doelstellingen en activiteiten te formuleren.

We kunnen ook de implementatie van de strategie begeleiden en/of monitoren. Dit doen we via de methodiek van actie-onderzoek.

Teambuilding

In raden van toezicht, (top)managementteams en bestuursraden komt het aan op soepele samenwerking: mensen die dilemma’s bespreekbaar maken, elkaar feedback geven, lastige besluiten nemen zonder in tunnelvisies te vervallen. Dit vergt regelmatig teamonderhoud. Factor Vijf helpt directieteams en bestuursraden zichzelf verbeteren, bijvoorbeeld via intervisiemethodieken en andere interactieve werkvormen. Daarbij besteden we veel aandacht aan de onderlinge verhoudingen en een sfeer van openhartigheid. Veelal combineren we groepsbijeenkomsten met individuele coachgesprekken. We gebruiken creatieve werkvormen die aansluiten op specifieke teamontwikkelvragen, zoals ‘hoe zorgen we dat we elkaar helpen, zodat teamleden er niet alleen voor staan?’ Sessies kunnen on site of online plaatsvinden.

Het resultaat van onze bijdrage is dat teams hun ontwikkelvraagstuk actief aanpakken, waardoor teamfunctioneren en samenwerkingsplezier toenemen. En dat is van wezenlijk belang voor zowel welbevinden en ontwikkeling van medewerkers als resultaten van de organisatie.

.