Factor Vijf schrijft regelmatig artikelen, boekhoofdstukken, onderzoeksrapporten en whitepapers en geeft interviews. Ook ontwikkelen we tools die mensen op een speelse manier laten nadenken en in gesprek brengen over belangrijke thema’s rondom werken en organiseren. Een bloemlezing van onze tools en publicaties vind je hieronder.

Whitepapers Nationaal onderzoek Duurzame Inzetbaarheid 
Voor Vakmedianet doet Factor Vijf elk jaar onderzoek naar de stand van zaken rond duurzame inzetbaarheid. Het thema blijkt elk jaar stevig op de agenda te staan bij de helft van de organisaties. Lees de artikelen en whitepapers die Cristel van de Ven en Aukje Nauta over hun jaarlijkse DI-onderzoek schreven: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021.

Whitepaper: Waardevol leven en werken
Waar we eerder nog konden zeggen dat de Coronapandemie een groot werkexperiment was, komen we langzamerhand in een fase waarin het welhaast om een leefexperiment gaat. Hoe gaan we hier mee om? Factor Vijf en De Theaterloods nodigden eind 2021 vijfentwintig mensen uit om hierop te bespiegelen. Het resultaat is de whitepaper Waardevol leven en werken, waarin onder meer tips om ‘SLIMR’ te werken.

Boekhoofdstuk: Dromen – Denken – Doen in Handboek Werkgeluk
Wie op zoek is naar meer werkgeluk, zoekt waarschijnlijk op de verkeerde plekken. Dat ontdekte Cristel van de Ven, toen zij zich in het onderwerp verdiepte. Voor het Handboek Werkgeluk, samengesteld door Ad Bergsma, Onno Hamburger en Erwin Klappe, schreef zij een hoofdstuk over haar ontdekkingen. Daarin doet ze niet alleen verslag van belangrijke wetenschappelijke inzichten over werkgeluk, maar biedt ze ook concrete handvatten.
Download het hoofdstuk hier.

Tool: Dialoogkaart ‘In vijf stappen op weg naar duurzame inzetbaarheid’
De dialoogkaart ‘In vijf stappen op weg naar duurzame inzetbaarheid’ is gebaseerd op de Koerskaart Ondernemende Mensen. Deze ontwikkelden we in 2016 samen met De Koers. De dialoogkaart speel je in groepen van 3 à 4 mensen, in ongeveer drie kwartier tijd. Het is een krachtige interventie voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Spelers van de kaart reflecteren met elkaar op hun vitaliteit, vakmanschap en verandervermogen. Deelnemers bepalen zelf welke eerste stap zij willen zetten om met plezier te kunnen werken. Download hem hier en print op A3, 300 grams houtvrij offset voor het beste resultaat, of neem contact op.

Tool: WOOP jezelf naar Werkgeluk
Veel goede voornemens stranden tijdens de uitvoeringsfase. Maar niet als je WOOP gebruikt. WOOP staat voor Wish, Outcome, Obstacles en Plan. Deze wetenschappelijk onderbouwde denkmethodiek helpt je (team) om een wens te concretiseren tot een gewenste uitkomst. In 2020 ontwierp Cristel van de Ven samen met playful intervention designer Maurice van Dinther een tool om je daarbij te helpen. Download de tool hier en print hem liefst op A3.

Tool: Zoutvaatje voor duurzame inzetbaarheid
In 2018 ontwikkelde Factor Vijf, eveneens in samenwerking met Maurice van Dinther, een interventie in de vorm van een zoutvaatje. Deze speelse gesprekstool vormt een mooie aanleiding voor een goed gesprek over duurzame inzetbaarheid. In dit filmpje zie je de instructie voor het maken en spelen. Wil je zoutvaatjes bestellen? Neem contact op.

Whitepaper: I-deals in Nederland
Factor Vijf doet onderzoek naar i-deals. I-deals zijn maatwerkafspraken die medewerkers met hun leidinggevenden uitonderhandelen over werk, ontwikkeling en arbeidsvoorwaarden. In onze onderzoeks- en adviespraktijk komen we regelmatig praktijkvoorbeelden van i-deals tegen. In de whitepaper i-deals (2016) bundelen we deze praktijkvoorbeelden, in de hoop dat ze je inspireren om ook i-deals te sluiten. En in dit artikel (2018) van Cristel van de Ven e.a. in Gedrag en Organisatie lees je wat uitdagende maatwerkafspraken doen voor iemands inzetbaarheid.

Manifest: Samen werken aan duurzaam werken
Wat is idealiter de context waarin we met zijn allen goed en duurzaam kunnen werken? Politiek, sociaal, psychologisch? Hoe krijgen je dit onderwerp goed van de grond? Wat hebben medewerkers nodig, wat kan een organisatie bieden? Factor Vijf en SBI Formaat brachten ruim 90 professionals bijeen rond deze vragen. Na een middag hard werken lag er prachtig en creatief materiaal waaruit 14 waardevolle tips waren te  destilleren.
Je leest ze in het bondige Manifest Samen werken aan duurzaam werken. Download het hier.

Diversiteit en inclusie
In toenemende mate is er van boardroom tot werkvloer sprake van diversiteit in de samenstelling van teams. Dit vraagt om inclusie; het (h)erkennen, waarderen en benutten van divers talent. In verschillende artikelen legt Cristel van de Ven uit hoe stereotypen ons denken en handelen beïnvloeden, en hoe we een ‘wij-zij’-gevoel kunnen voorkomen door bewuster om te gaan met verschillen.

foto cover anderswerken

Anders werken
Werken. Kan het anders, beter? Zonder al teveel regels? In rollen die uitdagend zijn? Met leiders die medewerkers vertrouwen, en andersom? In organisaties die zichzelf continu ontwikkelen? En waar mensen volop waardering krijgen? Ja, dat kan, zo blijkt uit de verhalen in dit boek, samengesteld door Factor Vijf met financiële ondersteuning van de NSvP. Download hier de pdf van het boek, dat in 2014 verscheen.

Tango op de werkvloerTango
Tango op de werkvloer gaat over hoe je vastgelopen cao-onderhandelingen vlot trekt, ruzies op de werkvloer oplost, en omgaat met almaar flexibeler arbeidsrelaties. Het boek laat zien dat rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn. Dit in 2011 verschenen boek van de hand van Aukje Nauta is wel eens profetisch genoemd; het is in elk geval nog altijd actueel. Fysieke exemplaren zijn inmiddels collectors’ items. Gelukkig kun je hier de pdf downloaden.

Werk met liefde – oratie Aukje Nauta
Op 7 december 2018 hield Aukje Nauta haar inaugurele rede ‘Werk met Liefde’, ter aanvaarding van de bijzondere Sioo-leerstoel ‘Enhancing individuals in a dynamic work context’ aan de Universiteit Leiden. Zij pleitte voor prosociaal werkgeverschap ter bestrijding van de treurnis die zij momenteel op veel werkvloeren waarneemt. Lees de oratie hier in pdf. Daan van Bergen maakte een filmimpressie van de middag en Anna Zanger peilde de reacties onder toehoorders.