We hebben andere taal nodig. Cristel van de Ven en Aukje Nauta in Tijdschrift Positieve Psychologie

Nancy Peeters van het Tijdschrift Positieve Psychologie interviewde Cristel van de Ven en Aukje Nauta over veiligheid op de werkvloer. In dit tijdsgewricht komt er steeds meer bewustzijn over hoe we met elkaar omgaan. Dat gaat dan over hoe mensen in machtsposities met collega’s omgaan, maar het kan ook gaan om onderlinge onveiligheid.

Bewustwording betekent dat het gesprek hierover op gang komt. Hoeveel hiervan heeft te maken met de manier waarop we werk hebben ingericht? Kan het zijn dat collega’s zich soms op elkaar afreageren omdat ze slecht in hun vel zitten? Bijvoorbeeld omdat niet aan de basisbehoeften van elk mens is voldaan?

Goed dat het gesprek breed gevoerd wordt, aldus Cristel en Aukje. En zeker achtergestelde groepen, zegt Cristel, laten nu terecht hun tanden zien. Dat is belangrijk, want dan is duidelijk dat de verhoudingen moeten veranderen. En daarbij doet ze suggesties voor ons taalgebruik.

Nieuwsgierig? Vind het artikel Aukje Nauta en Cristel van de Ven over conflict op het werk hier.