Sinds 1 januari is Aukje Nauta ambassadeur van het project Bubbelonië. Het project beoogt ons ervan bewust te maken dat steeds meer woorden een economische lading krijgen. En, aldus het project, dat belemmert ons denken en bepaalt ons handelen. Door ons bewust te worden van deze bubbelspraak, kunnen we woorden hun oorspronkelijke betekenis teruggeven. Zo ontstaat er heldere taal voor gesprekken over gemeenschappelijke belangen. Want met taal veranderen we de wereld.

Het project organiseert daarom dagen, middagen, avonden over woorden die ons belemmeren echt met elkaar te praten over de zin van ons dagelijks werk, ons dagelijks leven. Met wie zich dan ook maar aanmeldt omdat ze op zoek zijn naar heldere taal waarmee ze weer met elkaar in gesprek kunnen raken.

Op deze bijeenkomsten wordt uitgegaan van actuele casussen uit de dagelijkse praktijk waarin economische taal richtingbepalend is. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als we over onze samenleving spreken als de BV Nederland? Betekent flexibel voor een werkgever hetzelfde als voor een werknemer? Wat meten we als alleen meten weten is? Kunnen we nadenken over gezag in het onderwijs, waardoor de docent zich gezien voelt? En de facilitymanager in de zorg, maakt die het de verpleger makkelijker of juist niet? Zie voor meer voorbeelden de columns die Trouw-journalist Peter Henk Steenhuis over het onderwerp schreef: column.

Wij van Factor Vijf zullen de activiteiten van het project aankondigen in onze agenda.
Meer informatie is te vinden op: www.bubbelonie.nl.