Werken en leren in tijden van Corona. Cristel van de Ven in TvOO

Wat waren tijdens de intelligente lockdown bij woningcorporaties de gevolgen van een uitzonderlijke (thuis)werksituatie voor de productiviteit, het welbevinden en de leerervaringen van medewerkers en leidinggevenden? Dat wilde Flow, het fonds voor leren en ontwikkelen bij woningcorporaties, graag onderzoeken in samenwerking met Cristel van de Ven.

De belangrijkste resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het door Flow landelijk gehouden onderzoek komen aan bod in een artikel van Cristel voor TvOO (2020/4). Met als tipje van de sluier: one size does not fit all.

Lees het artikel hier.