Wie is Factor Vijf?

Factor Vijf Organisatieontwikkeling bestaat sinds 2010. Destijds opgericht omdat we werkrelaties wilden helpen vernieuwen, zodat mensen lekker kunnen werken en organisaties floreren. Bij de start van het nieuwe decennium is onze ambitie onveranderd hoog. Want werken, leren en organiseren kan anders, beter. Vrij van schaamte en vol van betekenis.

De naam Factor Vijf is afgeleid van de vijfde dimensie van de Big Five persoonlijkheidstheorie. Mensen die er hoog op scoren, staan open voor verandering. Dat wensen we niet alleen mensen maar ook organisaties toe. Wanneer mensen en organisaties nieuwsgierig en leergierig zijn, kunnen ze in gesprek ontdekken hoe ze voor elkaar en hun omgeving van betekenis zijn. Zo benutten zij de kracht van wederkerigheid.

Dialoog en maatwerk als speerpunt

Factor Vijf is met en voor haar opdrachtgevers continu op zoek naar sociale innovaties van werken, leren en organiseren. Denk aan hoe mensen (samen)werken in betekenisvolle banen, zich ontwikkelen, schaamtevrij durven geven en vragen, gesprekken voeren, maatwerkafspraken maken, prestaties leveren en leiding geven.

Dialoog is daarbij de sleutel. Stel je bijvoorbeeld een callcentermedewerker voor die in gesprek met zijn leidinggevende regelt dat hij de meest gestelde vragen mag filmen. Hij uitdagender werk met meer betekenis, het callcenter bespaart kosten. Win-win. Dit heet ook wel een i-deal: een afspraak op maat waar mens en organisatie van profiteren.

Dialoog en maatwerk zijn effectief op alle niveaus: van werkvloer, via medezeggenschap, tot boardroom en cao. Factor Vijf faciliteert het.

workflow

Hoe we werken

Factor Vijf werkt altijd in samenwerking met opdrachtgevers en relevante stakeholders. Vaak rolt er een lezing, teambuilding, of strategische sessie uit die we met creatieve werkvormen faciliteren. Al dan niet samen met onze Factor Vijf Gezelschapsleden of netwerkpartners. Soms doen we onderzoek, regelmatig helpen we organisaties en hun mensen zichzelf verbeteren. Het liefst combineren we actie en onderzoek – actieonderzoek dus, want dan komen praktijk en theorie samen en wordt iedereen wijzer. Met als resultaat: mensen en organisaties die zich blijven ontwikkelen.