Missie Factor Vijf

Factor Vijf Organisatieontwikkeling bestaat sinds 2010. Destijds opgericht omdat we werkrelaties wilden helpen vernieuwen, zodat mensen lekker kunnen werken en organisaties floreren. Nu én straks. Ruim tien jaar later is onze ambitie onveranderd hoog. Want werken, leren en organiseren kan nog steeds vele malen anders, beter. Hoe creëer je werk van betekenis? Dat is de vraag waar wij ons dagelijks mee bezig houden.

De naam Factor Vijf is afgeleid van de vijfde dimensie van de Big Five persoonlijkheidstheorie. Mensen die er hoog op scoren, staan open voor verandering. Dat wensen we niet alleen mensen maar ook organisaties toe. Wanneer mensen en organisaties nieuwsgierig en leergierig zijn, kunnen ze in gesprek ontdekken hoe ze voor elkaar en hun omgeving van betekenis zijn. Zo benutten zij de kracht van wederkerigheid en creëren ze werk met zin.

Dialoog en maatwerk als speerpunt

Factor Vijf is met en voor haar opdrachtgevers continu op zoek naar sociale innovaties van werken, leren en organiseren. Denk aan hoe mensen zinvol (samen)werken, zich ontwikkelen, gesprekken voeren, maatwerkafspraken maken, prestaties leveren en leiding geven.

Dialoog is daarbij de sleutel. En het sluiten van maatwerkafspraken over bijvoorbeeld takenpakket, ontwikkelmogelijkheden en werktijden of -locaties. Van zo’n afspraak op maat, ook wel i-deal genoemd, profiteren mensen en organisaties. Win-win.

Dialoog en maatwerk zijn effectief op alle niveaus: van werkvloer, via medezeggenschap, tot boardroom en cao. Factor Vijf faciliteert het.

workflow

Hoe we werken

Factor Vijf werkt altijd vraaggericht, in samenwerking met opdrachtgevers en relevante stakeholders. We geven lezingen, begeleiden strategische sessies, doen onderzoek en geven advies, trainingen en workshops. Onze aanpak kenmerkt zich door creatieve werkvormen en resultaatgerichtheid. We vertalen de laatste stand van kennis in ons vakgebied naar werkbare oplossingen voor de praktijk.

Met onze projecten helpen we organisaties en hun mensen om zichzelf verbeteren. Het liefst combineren we actie en onderzoek – actieonderzoek dus, want dan komen praktijk en theorie samen en wordt iedereen wijzer. Met als resultaat: mensen en organisaties die zich blijven ontwikkelen.