Op 14 april zou in TivoliVredenburg in Utrecht de tweede Werkconferentie Arbeidsmarktagenda plaatsvinden. Tijdens deze Werkconferentie zouden de uitkomsten gedeeld worden van het vele werk dat afgelopen jaar is verricht rondom de uitvoering van de Arbeidsmarktagenda van de culturele sector.

De organisatie heeft een alternatieve vorm gegeven aan deze conferentie. Op de website staat een interview met de staatssecretaris, en daarnaast zijn met de sprekers video’s opgenomen. Langs die weg kan er toch kennis worden genomen van hun bijdrage aan de inspanningen.

Ook Aukje Nauta zou spreken, en wel over Duurzame Inzetbaarheid en Professionele Ontwikkeling.
In haar bijdrage drukt ze de werkenden in de culturele en creatieve sector op het hart hun beroep te zien als vitaal voor de samenleving, en te vragen om een passende (zeker ook financiële) beloning.

Bekijk haar bijdrage hier.

Meer informatie over ACCT hier.